Djelatnost udruge

  • informiranje i educiranje članova i javnosti o pojavi ugljičnog otiska i utjecaju ljudskih aktivnosti na klimu, okoliš i zdravlje ljudi
  • informiranje i educiranje članova i javnosti o socio-gospodarskim aspektima klimatskih promjena
  • savjetovanje o modernim tehnološkim rješenjima i tržišnim instrumentima koji smanjuju ugljični otisak, štede energiju i potiču ulaganja u obnovljive izvore energije u poslovnom sektoru, javnim ustanovama i kućanstvima
  • informiranje i edukacija o zakonodavnim i pravnim aspektima vezanim za smanjenje ugljičnog otiska
  • organiziranje edukacija i stručnih skupova
  • suradnja s domaćim i inozemnim lokalnim zajednicama, tijelima državne uprave, gospodarskim subjektima i znanstvenim institucijama
  • razvijanje programa suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, te sudjelovanje u međunarodnoj suradnji na području zaštite zraka i klimatskih promjena