Marija Pujo Tadić

Predsjednica udruge

Stručnjak u području prava klimatskih promjena i politika
Medijator

Rođena je u Dubrovniku, a diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, te je od 1993. do 1995. godine bila je zaposlena na mjestu savjetnika u Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša, te Ministarstvu pravosuđa, da bi od 1999 g. bila imenovana za sutkinju Prekršajnog suda u Zagrebu, Gospodarski odjel, gdje je između ostalih sudila i u kompleksnim predmetima Zaštite i onečišćenja okoliša.
Zahvaljujući predanom radu u mandatnom razdoblju 2005-2009.g. bila je imenovana i Sucem časti pri Sudu časti Hrvatske gospodarske komore.

Nakon višegodišnje sudačke karijere u tijeku koje je sudila u niz slučajeva onečišćenja okoliša i povrede propisa iz područja zaštite okoliša, odlučila je specijalizirati Okolišno pravo te se 2009. godine zapošljava u Fondu za zaštitu okoliša na mjestu Tajnika Fonda gdje rukovodi organizacijsko-kadrovskom strukturom Fonda i izradom projekata u području zaštite okoliša i energetike.

U 2010. godini otvorila je samostalni Odvjetnički ured koji pretežno radi na predmetima iz okolišnog prava te projekte iz zaštite okoliša i energetike, prekršajno i trgovačko pravo, te medijaciju. Nakon što je uspješno završila osnovu i naprednu obuku za Mediatora (izmiritelja) organiziranu od strane Ministrastva pravosuđa u sklopu PHARE programa, imenovana je ovlaštenim izmiriteljem te uvrštena na listu izmiritelja u više institucija kao: Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska Udruga izmiritelja.

Od travnja 2010. godine imenovana je od strane kolega odvjetnika iz Hrvatske odvjetničke komore za disciplinskog suca Hrvatske odvjetničke komore.

Pohađala je niz specijalističkih tečajeva iz područja zaštite okoliša, a između ostalih i iz područja implementacije Aarhuške konvencije u hrvatsko zakonodavstvo i sudsku praksu tj. pravo na pristup i sudjelovanje javnosti u području zaštite okoliša, te Europskog prava i prakse, sufinancirano od Europske unije. Od lipnja 2010. godine izabrana je za Predsjednicu Odbora za zaštitu okoliša pri Američkoj gospodarskoj komori u Hrvatskoj (AmCham Croatia).

U lipnju 2013. godine pod mentorstvom gosp. Al Gorea i u sklopu The Climate Reality Project educirala se i stekla zvanje Climate Lidera- stručnjaka za klimatske promjene.

Suosnivač je i dopredsjednica Hrvatske udruge za smanjenje ugljičnog otiska i prilagodbu klimatskim promjenama (HU-CO2). U svibnju 2016. Izabrana je za Predsjednicu Hrvatske udruge za smanjenje ugljičnog otiska (HU-CO2).

Objavila je niz članaka iz područja zaštite okoliša te redovito sudjeluje kao predavač ili panelist na Konferencijama ne temu Okolišnog prava , zaštite okoliša i klimatskih promjena, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

U studenom 2013. godine izabrana je za članicu Upravnog odbora Američke gospodarske komore u Hrvatskoj (AmCham Croatia) na mandat od 2 godine, dok je 2015. godine ponovo izabrana na istu funkciju a koju obnaša i danas.