Poziv udruge

Poštovani,

Hrvatska udruga za smanjenje ugljičnog otiska (HU-CO2) osnovana je 5. lipnja 2012. godine, sa sjedištem u Zagrebu. Naš temeljni cilj je promicanje rješenja koja vode smanjenju ugljičnog otiska. Svjetski sumit o održivom razvoju Rio+20 ponovo je potvrdio nužnost ustrajnog zaokreta prema društvu sa što manje ugljika, i tranzicijom prema novim inovativnim tehnologijama. Europska unija prihvatila je strateški okvir za niskougljičnu ekonomiju do 2050. godine. Sve države Kyotskog protokola u obvezi su izraditi niskougljične strategije razvoja. Cilj je da se porast globalne temperature zadrži unutar 2°C. Znanstvenici su utvrdili da je to moguće postići ako razvijene države svijeta smanje emisije stakleničkih plinova za 80-95% do 2050. godine, a zemlje u razvoju 30% u odnosu na uobičajeni scenarij.

Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) postavlja načelo 'zajedničke ali različita odgovornost', a od država članica se traži 'smanjenje emisije na način koji neće ugroziti razvoj'. Hrvatska u odnosu na mnoge države svijeta ima relativno manju povijesnu odgovornost. No Hrvatska s obzirom na veliku ranjivost na klimatske promjene ima veliki interes da globalni dogovori uspiju, što znači da i sama mora biti vrlo ambiciozna. Svjetski odnosi u ugljičnom otisku se bitno mijenjaju, ugljični otisak postaje univerzalni pokazatelj za stanja ekonomije i razvojnog potencijala.

Želimo naglasiti, Udruga se zalaže za smanjenje ugljičnog otiska na racionalan način, mi se zalažemo za tranziciju primjereno mogućnostima i specifičnostima, tako da se ne ugrožava gospodarski razvoj, sigurnost opskrbe energijom, standard socijalno ugroženih skupina. Tranzicija treba biti dugoročna u funkciji gospodarskog i društvenog razvoja, a to znači odabir rješenja koja su provediva i trajno održiva, rješenja koja su usuglašena i uravnotežena. Mi želimo da se kroz jasno postavljenu dugoročnu viziju postigne održivi razvoj, a to je razvoj koji se ne ostvaruje na štetu budućih generacija.

Udruga se zalaže za bržu, jaču i kvalitetnu tranziciju prema društvu sa što manje ugljika, što bi trebalo ostvarivati sinergijski i sveobuhvatno, u svim područjima ljudskog djelovanja. Izazove budućnosti treba pretvoriti u komparativne prednosti, oni koji će se prije transformirati, u novoj će globalnoj gospodarskoj podjeli, ostvariti prednost. Europska unija je zbog toga ustrajni predvodnik u globalnom klimatskom dogovaranju.

Smanjenjem ugljičnog otiska želimo pomoći državi, razvoju gospodarstva, za dobrobit svih ljudi Hrvatske i planete Zemlje

U okviru klimatsko energetskog paketa utvrđeni su ciljevi i obveze pojedinih članica EU u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova, udjela obnovljivih izvora i smanjenja energetske potrošnje do 2020. godine. Emisija se smanjuje kroz zajednički sustav trgovanja emisijom i jedinstvenu europsku kvotu, te preko individualnih obveza po državama, za izvore emisije koji nisu u sustavu trgovanja. Izgradnjom kapaciteta, informacijama, podizanjem javne svijesti, edukacijama i konkretnim projektima Udruga će pomoći državi da ispuni postavljene obvezne ciljeve. Novim Zakonom o zaštiti zraka sav novac koji će biti prikupljen dražbom emisijskih jedinica treba se trošiti namjenski za klimatski program (NN 130/11, Članak 100), to je fond koji bi mogao iznositi 30 – 70 mil. EUR godišnje.

Cilj Udruge je okupiti u članstvo između ostalih i sve sudionike koji su u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama. Regulativa vezana za trgovanje emisijskim jedinicama, praćenje emisije, izvještavanje i verifikacije emisije sve se složenija i zahtjevnija. Praksa je u posljednjih dvije godine pokazala da su operateri izgubili mnogo novca time što su izvješća o emisiji bila nekvalitetna, time što gospodarski sektor nije bio educiran kako pripremiti zahtjeve za besplatne emisijske jedinice. Hrvatski sudionici Sustava trgovanja emisijskim jedinicama (ETS) nisu upućeni kako će nastupiti na dražbama, kako ostvariti prava na emisiju kroz projekte čistog razvoja (CDM), poslovne politike mnogih tvrtki uopće ne raspoznaju značaj 'carbon managementa'. Za one koji se neće snaći, uskoro će se početi naplaćivati penali od 100 EUR po toni CO2.

Gospodarski subjekti koji nisu u ETS sustavu, plaćat će i dalje takse na emisiju CO2 s time što će taksa rasti proporcionalno cijeni emisijskih jedinica u ETS sustavu. Nitko neće proći bez obveze, princip onečišćivač plaća dosljedno će se provoditi. Isto tako, transport, mala ložišta, kućanstva imati će takse na emisije CO2. Svima, baš svima biti će u interesu smanjiti ugljični otisak.

Porastom opće svijesti, društveno i po okoliš odgovorno ponašanje imat će sve veći značaj. Kvaliteta proizvoda i usluga mjerit će se i ugljičnim otiskom. Turizam hrvatske, lokalne uprave i gradovi svoj razvoj trebaju usmjeriti na primjenu zelenih tehnologija, obnovljivih izvora, promicanje energetske učinkovitosti, primjenu održivog transporta, poticati promjene u potrošačkim navikama građana, primjenjivati inteligentne energetske sustave, energetski pasivnu gradnju. Sve su to rješenja koja vode smanjenju ugljičnog otiska.

Komunikacija s javnosti ključan je čimbenik za ostvarenje planiranog investicijskog ciklusa u energetici. Objektivne i cjelovite informacije, stručni stavovi temeljeni na činjenicama, predavanja, rasprave, otvoreni i pravovremeni dijalog, mogu u znatnoj mjeri pomoći uspjehu projekata. Djelovanje većine udruga usmjereno je na sprječavanje projekata, javnost je pri tome izložena potpunoj neravnoteži informacija.

Vjerujemo da se slažete sa stavovima koje smo ukratko pokušali iskazati u ovom pismu i da ćete raspoznati koristi koje bi mogli imati kao član naše Udruge. To je udruga koja će oprezno birati članstvo i uvažavati specifičnostima svih njezinih članova kao i njihove kratkoročne potrebe. Želja nam je da članovi Udruge budu ugledni visokoobrazovani i prepoznati stručnjaci iz interdisciplinarnih područja, poslovni subjekti, institucije i lokalne uprave s iskazanim interesom za doprinos ciljevima udruge. Pri tome uvijek ćemo imati u vidu da je brža tranzicija prema niskougljičnom gospodarstvu opća društvena korist. Članovi udruge moći će kroz povlašteni pristup portalu Udruge koji se trenutno razvija koristiti niz resursa: informacije o skupovima, informacije o regulativi, ključnim datumima u ispunjavanju obveza, edukativne materijale, linkove, kalkulator ugljičnog otiska, pristup radionicama, pomoć u organizaciji konferencija, okruglih stolova, korištenje stručnih izvješća, literature, savjetodavne usluge, udruživanje u projekte, interesno zastupanje u odnosu na regulativu i politiku okoliša, pomoć u komunikacija s javnosti, nastupanje u medijima.

Mi želimo kroz Udrugu biti Vaš prozor i podrška u tranziciji prema niskougljičnom društvu, razvojnom putu koji dugoročno nema alternative.


Srdačno Vas pozdravlja

Predsjednik udruge
Dr sc. Vladimir Jelavić